Allereerst willen we u allen fijne feestdagen toewensen! Een mooie tijd om nader tot elkaar te komen, gezellig met het gezin door te brengen en samen terug en vooruit te kijken.

Terugkijkend op 2019 kunnen we in zijn geheel best tevreden zijn. Er is nog veel werk te doen, maar we zijn op de goede weg. VOP heeft de stijgende lijn ingezet qua groei in leden en beleving van de vereniging. De eerste stappen hiervoor zijn dus gezet en in 2020 willen we graag doorpakken. Het eerste liep op een haar na de nacompetitie mis en probeert ook nu weer aan te haken bij de subtop van onze klasse. Dat laatste gaat met hangen en wurgen. De ene keer wordt er goed gespeeld, maar onnodig verloren, de andere keer is er een totale off-day, maar ook wordt er vaak leuk gespeeld en punten gepakt! Kortom: een wisselvallig seizoen met genoeg uitdaging in de tweede seizoenshelft. Belangrijker nog is dat het team samen in goede sfeer traint en speelt. We hopen in 2020 het laatste door te trekken en stabielere resultaten te halen (aan de goede kant van de score uiteraard).

Trots kunnen we zijn op onze seniorenafdeling waar de sfeer niet direct bepaald wordt door de resultaten maar er gewoon lekker gevoetbald, getraind wordt en een derde helft van wezenlijk belang is. Ook onze vrouwen zijn een belangrijk onderdeel van VOP. Belangrijk voor de sfeer, de bijdrage aan de vereniging en belangrijk om als team te blijven groeien. Zowel  in teamgeest als in resultaat. De 35+ als motor op de woensdag- en vrijdagavond en de vele inzet als vrijwilligers mag zeker niet vergeten worden.

In de jeugdafdeling valt met name de onderlinge verbondenheid op. Niemand is een nummer bij VOP en dat komt ook tot uiting in de samenwerking. In 2019 zijn daar goede en positieve stappen in gezet. De aansluiting van de onder 19 bij de selectie krijgt steeds meer vorm evenals elkaar helpen op weekenden waar wat minder spelers beschikbaar zijn in de diverse teams. Als we kijken hoe de JO17, JO15, 14 en 13 samenwerken dan gaat dat in goede afstemming en onderlinge samenhang. Denk daarbij de teamsfeer, de betrokkenheid naar elkaar toe om zo met elkaar met plezier  in het veld te staan, dan is dat waar we naar toe willen! Een mooi voorbeeld is een speler die lange tijd afwezig is en als verrassing door zijn team in het zonnetje gezet werd deze week. Dat is VOP!

Ook de jongste jeugd (Onder 11 en lager) is weer groeiende. Van 3 naar 10 teams, kabouter en peutervoetbal op de kaart, in nog geen twee jaar tijd, is een hele prestatie van deze afdeling. Met name de sfeer, het plezier voor de kinderen en (ook hier) de onderlinge samenwerking tussen de teams is echt fantastisch om te zien. Als bestuur willen we deze lijn voortzetten. Plezier voorop, goede faciliteiten bieden, een organisatie neerzetten die dit borgt en zo een totale brede sportvereniging worden waar plezier en prestatie op ieders niveau hand-in-hand gaan.

Een ieder die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor VOP willen wij hierbij bedanken, en met name de faciliterende diensten als kantine, veld- en onderhoudswerkzaamheden! De stille krachten achter VOP!

2020 wordt een memorabel jaar. Niet alleen bestaat de vereniging 50 jaar op 1 mei, iets dat we groots gaan vieren, ook op organisatorisch en clubgebied gaan veranderingen plaatsvinden die de  bovenstaande ingeslagen weg gaan faciliteren. Een goede organisatie, met duidelijke verantwoordelijkheden voor een ieder. Dat kan niet zonder de inzet van jullie! We zijn dan ook blij met de versterkingen en ondersteuning die het bestuur heeft gekregen de afgelopen maanden om het 50-jarige jubileum op te zetten en de organisatie verder vorm te geven. Tevens kunnen we mededelen dat we een mondeling akkoord hebben met een nieuw trainersduo voor VOP 1 voor komend seizoen. In het nieuwe jaar zullen we hier officieel berichtgeving over doen. Ook staat het schoolvoetbaltoernooi op de agenda, een mooie gelegenheid om onze vereniging meer bekendheid in Amersfoort te geven en ons visitekaartje af te geven! De jeugd- en seniorentoernooien zullen in het voorjaar ons complex weer bevolken en uiteraard zijn er diverse feestavonden :).

Plezier, trots en de wijk Vathorst: dat is VOP, dat zijn jullie! Als bestuur hopen we de stijgende lijn van 2019 voort te zetten en met zijn allen de schouders onder deze mooie vereniging te zetten, zodat we volgend jaar kunnen terugkijken op een nog mooier jaar dan deze.

Fijne feestdagen!

P.S. : Als je zaken noemt, vergeet je er ook altijd een paar….. Iedereen en ieder team bedanken wij voor hun inzet in het afgelopen jaar! We zijn blij met jullie!