Op 5 november 2018 om 19:30 uur zal VOP haar Algemene Leden Vergadering houden. Het is belangrijk dat jij daar als (ouder van) lid bij aanwezig bent! We willen jullie daarom allemaal vragen om te komen.

Wat wordt er besproken op een ALV?
Op de ALV is het moment om inspraak te hebben op de vereniging. Vind je dat er zaken zijn die beter kunnen, of heb je vragen waarom dingen niet zo lekker lopen? Dit is jouw kans! Daarnaast mag je ook complimenten uitgeven uiteraard.

Wat is de agenda?
De agenda ziet er als volgt uit?
1) Opening
2) Ingekomen stukken en mededelingen
3) Vaststellen notulen ALV 2017
4) Bestuurssamenstelling
Vacature: Voorzitter (nog geen kandidaat)
Vacature: Penningmeester (Kawe Eghdami wordt voorgedragen)
Vacature: Secretaris (nog geen kandidaat)
Vacature: Jeugdvoorzitter (nog geen kandidaat)
Sponsorzaken: Eric Carbijn
Wedstrijdzaken: Joost de Geus
Facilitaire zaken: Patrick Egberink
Algemeen lid: (Joost Riggeling wordt voorgedragen)
5) Jaarverslag Senioren
6) Jaarverslag Jeugd
8) Financieel jaarverslag
9) Kascommissie
10) Vaststellen contributie 2019-2020
11) VOP & Vathorst
12) Toekomstige ontwikkelingen voor jeugd en senioren
13) Rondvraag en Afsluiting met een drankje

Vragen? Wil jij ons helpen in het bestuur? Afmelden?e-mail: voorzitter@voetbal-vop.nl