Deze week bereikte ons het trieste bericht dat de weduwe van ons erelid Willem Boute, Annie Boute onverwacht is overleden. Bij VOP was Annie bekend als de steun en toeverlaat van haar man. Menig opoffering heeft zij gehad in de tijd die Willem in VOP stopte en vaak was ze ook samen met hem op de vereniging te zien. Zeker in de laatste jaren van Willem bij leven, toen Willem zijn gezondheid minder werd, bracht zij hem nog regelmatig naar VOP.

Op vrijdag 17 januari om 17:00 uur vindt de crematieplechtigheid plaats in de Lichtzaal van Crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 te Leusden.  Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

We wensen de nabestaanden veel sterkte met het verlies.