VOP zoekt z.s.m., als opvolging van Marc Gouwerok, een nieuwe vertrouwenspersoon. Wil jij ons helpen met deze belangrijkse functie? mail dan naar voorzitter@voetbal-vop.nl.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s).
Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. […]