De voorbereidingen voor komend seizoen zijn al weer in volle gang. Met dit bericht willen we jullie op de hoogte stellen van de procedure die we volgen m.b.t. de indelingen van teams voor komend jaar.

We streven ernaar om iedereen duidelijkheid te geven voor de zomervakantie. Op dit moment zijn de eerste indelingen gemaakt op basis van de huidige teams, leeftijden, speelniveau etc. Deze indelingen zijn bedoelt als “praatplaat” waarbij in overleg met o.a. de trainers/ leiders gekeken wordt wat de beste indelingen zijn qua teams voor komend jaar.

Het is altijd een hele puzzel omdat er altijd nog aan- en afmeldingen (uiterlijk 31 mei) kunnen plaatsvinden. De indelingen zijn dus nu nog zeker niet definitief en we vinden de inbreng van de leden zelf hierin erg belangrijk. Daarom hebben/ krijgen alle trainers / leiders een uitnodiging voor een gesprek met een afvaardiging van het bestuur.

We streven ernaar om een zo goed mogelijke indeling te maken waarbij iedereen het komend seizoen, ongeacht niveau, met plezier kan voetballen en zich kan ontwikkelen.

To be continued!