Het einde van het seizoen komt weer in aantocht, dat betekent ook dat er sommige leden zullen willen stoppen (wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen…. maar toch 😉 ) hoe gaat dat in zijn werk?

Afmelden lidmaatschap

Indien je niet meer bij VOP wilt voetballen dient door de speler zelf (of ouder/ verzorgen indien de speler jonger dan 16 jaar is) het lidmaatschap opgezegd te worden uiterlijk 31 mei 2017. Dit dient schriftelijk te gebeuren via een e-mail naar contributie@voetbal-vop.nl met daarin de vermelding van naam, geboortedatum en reden van opzegging. Je ontvangt dan binnen een paar dagen een bevestiging van jouw opzegging.

Overschrijving naar een andere vereniging dient uiterlijk 15 juni 2017 plaatsgevonden te hebben. Dit kan echter pas na opzegging door het lid voor 31 mei 2017. Overschrijving verloopt digitaal via de nieuwe vereniging.

Afmelden / overschrijving kan pas plaats vinden nadat alle (financiële) verplichtingen aan VOP zijn voldaan.

Afmelding van het lidmaatschap na 31 mei 2017 (niet-tijdige afmelding) betekent dat de speler nog een seizoen contributie plichtig is.

Als je bij VOP wilt blijven voetballen hoef je uiteraard niets te doen!

Aanmelden

Aanmelden bij VOP kan altijd. Onder verenigingsinfo / lidmaatschap vindt je alle informatie hierover en het inschrijfformulier. Hoe eerder je je aanmeldt hoe beter en sneller wij je kunnen indelen in een team. Bij VOP bestaat altijd de mogelijkheid om trainend lid te worden voor 50% van het contributiebedrag per seizoen. Wanneer er nog niet direct een team beschikbaar is om in te spelen is dit mogelijk. Wanneer de speler daadwerkelijk in een team gaat voetballen zal het restant van de seizoenscontributie naar rato in rekening worden gebracht.

Aanmelden doe je simpel door on-line het inschrijfformulier in te vullen (voor spelers jonger dan 16 jaar door de ouders) en deze te mailen naar contributie@voetbal-vop.nl

Einde seizoen
Tot zover het formele gedeelte. Zoals eerder gemeld zijn we al druk bezig met de indelingen voor komend seizoen. Wij zijn er van overtuigd dat we voor alle leden een prima niveau vol voetbalplezier kunnen bieden komend jaar!