VOP staat Voor Ons Plezier! We vinden gezelligheid en plezier dan ook belangrijk, presteren komt daaruit voort!

Denk niet langer na en schrijf je nu in bij de gezelligste vereniging van Amersfoort!!
Klik hier voor het senioren-inschrijfformulier
Klik hier voor het jeugd-inschrijfformulier

Leden:
Onze vereniging telt momenteel meer dan 600 leden, zij komen uit alle wijken van Amersfoort, sommige leden komen uit een andere stad of dorp maar zoeken de gezelligheid bij onze vereniging. Wij hebben momenteel 10 senioren-, 41 jeugd- en diverse kabouter- en peuterteams.

Contributiebedragen:
Senioren:

 • Spelend lid Senioren € 199,- per jaar
 • Spelend lid 35+ 7 vs 7 € 126,- per jaar
 • Trainend lid € 100,- per jaar
 • Inschrijfgeld € 20,- (eenmalig)

Ook donateurs zijn van harte welkom voor maar € 35,- per jaar.

Jeugd:

 • Geboortejaar 2015 t/m 2011 € 61,- per seizoen
 • Geboortejaar 2010 t/m 2005 € 126,- per seizoen
 • Geboortejaar 2004 t/m 1999 € 146,- per seizoen
 • Inschrijfgeld € 20,- (eenmalig)

Bij aanmelding als lid van de v.v. VOP tekent u voor betaling van de contributie en eventuele overige financiële verplichtingen jegens v.v. VOP (denk aan boetes voor gele- en rode kaarten). Dit blijft doorlopen tot einde lidmaatschap. Iederéén die zich inschrijft bij de v.v. Voor Ons Plezier als lid doet dit op vrijwillige wijze omdat hij/zij wil voetballen bij de v.v. V.O.P. Men gaat een lidmaatschap voor het gehele seizoen aan en men dient dan ook de volledige contributie te betalen aan de vereniging. Bij inschrijving tijdens het seizoen zal deze naar rato worden berekend (vanaf oktober).

Wat krijgt u hiervoor:

 • In competitieverband kunnen voetballen.
 • Deskundige verzorging door een gediplomeerd masseur bij blessures.
 • Training door een gediplomeerde trainer. (alleen selectie)
 • Minimaal twee keer per jaar een feestavond.
 • Voor jeugd- en kinderen van de leden: kinderdisco, lasergamen, Sinterklaasviering, Kamp Voor Ons Plezier etc.
 • Nieuwjaars receptie.

Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit wordt per activiteit bekend gemaakt.

Inning contributie:
De contributie wordt via ClubCollect (www.clubcollect.nl) geïnd. Leden ontvangen een factuur per e-mail, mobiele telefoon etc. van ClubCollect en betalen aan hen. Het is dus belangrijk dat de actuele gegevens bekend zijn bij VOP. Het lid is hier zelf verantwoordelijk voor en blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de contributie. Wijziging van gegevens kunnen worden doorgegeven aan contributie@voetbal-vop.nl

Bij het inloggen via een persoonlijke code kan het lid aangeven op welke wijze deze wilt betalen:

 • Automatische incasso in één keer
 • Automatische incasso in vier termijnen (+€1 euro per termijn)
 • Direct via Ideal

De bankkosten van storneringen (bij een mislukte incasso) worden doorberekend aan het lid.

Niet betalen van de contributie:

 • Leden die de contributie niet (tijdig) betalen krijgen een train- en speelverbod.
 • Bij niet tijdige betaling zal het bestuur de inning van de contributie uitbesteden aan een incassobureau. De extra kosten zijn voor rekening van het lid
 • Blijft betaling alsnog uit dan zal een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld

In overleg met de penningmeester, mits er gegronde redenen zijn en mits dit in alle redelijkheid en op een normale wijze gebeurd, kan er van het jaarbedrag of de betalingswijze afgeweken worden. Het lid dient hier zelf initiatief voor te nemen naar de penningmeester.De kans is groot dat de penningmeester bij zijn standpunt blijft en dat, wanneer u verdere medewerking weigert, alle zaken overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder, die dan verder juridische stappen onderneemt. Immers rekent de KNVB de bondscontributie voor een heel seizoen door aan de vereniging ongeacht of men nou alleen getraind heeft of 1 wedstrijd heeft gevoetbald. U bent lid op het moment dat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en wij u hebben aangemeld bij de KNVB middels Sportlink. Van de KNVB krijgt u dan een lidnummer toegewezen waaronder u dus speelgerechtigd bent voor beker- en/of competitiewedstrijden.

Einde lidmaatschap:

Bij inschrijving bij onze vereniging gaat u minimaal 1 seizoen een verbintenis aan en geldt dus de regel dat u voor 1 heel seizoen de contributie dient te betalen.

 • Opzeggen lidmaatschap via email naar ledenadministratie@voetbal-vop.nl.
 • Lidmaatschap opzeggen dient te gebeuren vóór 1 Juni van enig jaar, bij latere opzegging brengt VOP kosten in rekening. Bij geen of niet-tijdige opzegging bent u de contributie voor een heel jaar verschuldigd.
 • Alle wijzigingen gaarne doorgeven via de email naar ledenadministratie@voetbal-vop.nl.
 • Overschrijving naar een andere vereniging moet uiterlijk 15 juni van enig jaar, Dit vindt plaats door opzegging bij VOP (zie hierboven) én inschrijving bij de andere vereniging. VOP behoudt zich het recht om bij een betalingsachterstand van de contributie de overschrijving niet te accorderen tot de contributie is voldaan.
 • Opzegging melden bij leider- of trainer geldt niet als opzegging.