Kees, Huub en Emile hebben gezamenlijk de handen ineen geslagen om de Club van 100 weer bij elkaar te roepen! De club van 100 nodigt alle leden en oud-leden dan ook uit om op 18 januari om 20:00 uur bij elkaar te komen in de kantine van VOP! We willen graag een “hernieuwde start” met elkaar maken!

Wat is de Club van 100?
De club van 100 is een zelfstandig orgaan dat uit de inleg van de leden (€ 50,- per jaar) één of meerdere doelen realiseert die de vereniging helpen. Deze doelen worden bij een vergadering, dat uitgeroepen wordt door het bestuur van de Club van 100, gekozen. Leden kunnen zelf ideeën inbrengen en motiveren. Na de keuze wordt, in goed overleg, in gezamenlijkheid met het bestuur van VOP het doel uitgevoerd.

De Club van 100 kent een eigen budget, dat los staat van het verenigingsbudget. Zaken die in het verleden gerealiseerd zijn, zijn onder andere:

  • Het scorebord op veld 1
  • Aanpassingen aan de kantine
  • Investeringen in de jeugd

De laatste jaren is de Club van 100 een beetje ingeslapen. Tijd om deze weer tot leven te wekken!

De Club van 100 is bereikbaar via e-mail: clubvan100@voetbal-vop.nl

Tot 18 januari!!