Op 2 mei bestaat onze mooie vereniging 50 jaar en dit willen wij uiteraard groots vieren. De hele dag zijn er verschillende activiteiten en we sluiten de dag af met een feestje.

Voor de jeugd van VOP, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes enz. hebben wij verschillende clinic’s georganiseerd, zijn er springkussens aanwezig en andere activiteiten voor de jeugd.

– in de ochtend van 10 tot 12 uur is er een clinic door Natascha van Dinten, in samenwerking met de SRO, georganiseerd. Dit zal zijn voor de peuters, kabouters en de o8. De groep wordt in kleinere groepjes verdeeld en zal begeleid worden door spelers van de selectie van VOP.
– In de middag van 12 tot 14 uur is er een clinic georganiseerd door SPORTIVATE. Dit is een organisatie die zich bezig houdt met de beweging van kinderen. Zij motiveren, activeren en stimuleren het spelen en bewegen van kinderen. Op 2 mei komen er 2 ervaren sportivaters de clinic geven, hierbij zullen de kinderen ook begeleid worden door de selectie spelers van VOP.

Om deze clinic’s zo goed mogelijk te laten verlopen, zouden wij graag een indicatie van het aantal kinderen willen hebben. Zouden jullie als trainer/leider willen informeren bij het team en de ouders/verzorgers hoeveel kinderen er aanwezig zijn op 2 mei. Zouden jullie dit voor 27 maart willen laten weten via vop50jaar@gmail.com?

Wij hopen dat we er met zijn alle een gezellige dag van kunnen maken, uiteraard zijn alle papa’s, mama’s, ooms, tantes, buurvrouw en buurmannen ook van harte uitgenodigd.

Mochten er nog vragen zijn, horen wij dit graag.

Mocht je graag als ouder/verzorgers willen helpen bij deze dag, kunt u zich ook aanmelden via het mailadres vop50jaar@gmailcom. Iedere hulp is nodig om er samen een fantastische dag van te maken!

Met vriendelijke groet,
Organisatie VOP 50 jaar