Het Amersfoorts Voetbalkampioenschap bestaat al sinds 1984. Sinds die tijd is het ieder jaar weer een bijzonder sportevenement in de stad Amersfoort. Een evenement waarbij alle 13 voetbalverenigingen in Amersfoort tegen elkaar uitkomen. Wij zijn er erg trots op dat we als 
v.v. VOP de “vrouwen editie” mogen organiseren.
Dit zal 20 Augustus a.s. plaats vinden op ons mooie complex.

Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport ter wereld, ook in Nederland. We zien binnen de vereniging in nagenoeg alle leeftijd categorieën meiden / dames teams ontstaan. En dat is een ontwikkeling die we erg toejuichen. Naast het feit dat er sportieve prestaties van formaat worden geleverd door deze teams, wordt het ook in de kantine een stuk gezelliger.

v.v. VOP beschikt sinds een paar jaar over een prachtig complex met 4 velden en een mooi nieuw gebouw met gezellige kantine. We heten alle spelers en bezoekers van het vrouwen AVK dan ook van harte welkom en wensen iedereen een gezellig, sportief en competitief toernooi.
Laat dit de start zijn van weer een prachtige Amersfoortse traditie!

Bestuurs v.v. VOP

Programma:

Hoofdveld || Veld A

Aanvang Thuis Uit Scheidsrechter
11:15 VOP Amsvorde H. Petten
12:15 Amsvorde Hoogland V. Renes
13:15 VOP AFC Quick 1890 H. Petten
14:15 Amsvorde AFC Quick 1890 V. Renes
15:15 VOP Hoogland J. Wolters

Kunstgras || Veld B

Aanvang Thuis Uit Scheidsrechter
11:15 AFC Quick 1890 Hoogland J. Wolters
12:15 Hooglanderveen AFC Quick 1890 J. van Diermen
13:15 Hoogland Hooglanderveen J. Wolters
14:15 VOP Hooglanderveen J. van Diermen
15:15 Hooglanderveen Amsvorde H. Petten

Toernooiregelement

 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB.
 2. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB.
 3. De wedstrijd duur is 2x 20 minuten en 5 minuten rust
 4. Tegen een beslissing van een scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden.
 5. Spelers die aan de wedstrijden deelnemen, moeten volgens het reglement van de KNVB speelgerechtigd zijn.
 6. Mocht een niet speelgerechtigde speler worden opgesteld, dan wordt de uitslag van de wedstrijd ongeldig verklaard en gaan de wedstrijdpunten naar de benadeelde partij. De eindstand is dan reglementair 2-0 in het voordeel van de benadeelde partij. Een speler is pas speelgerechtigd indien zijn juiste spelerspas aanwezig is.
 7. Voor aanvang van iedere wedstrijd dient een wedstrijdformulier volledig te worden ingevuld (inclusief wisselspelers) en bij het wedstrijdsecretariaat te worden ingeleverd. Ook zullen de spelerspassen van de spelers aanwezig moeten zijn.
 8. Er mag tijdens een wedstrijd vijf keer worden gewisseld.
 9. De door de scheidsrechter getoonde gele kaart (en) worden niet aan de tuchtcommissie doorgegeven, maar worden behandeld conform het toernooireglement. Dit houdt in, dat een speler die een gele kaart wordt getoond, 8 minuten straftijd wordt opgelegd. Wanneer de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil. Indien een speler een tweede gele kaart getoond wordt zal dit gelijk gevolgd worden door een rode kaart en dient hij het speelveld definitief te verlaten.
 10. Straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd.
 11. Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij. Als de straftijd om is, mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s) het speelveld weer betreden.
 12. Een speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 13. Als een speler zijn straftijd van 8 minuten niet kan volmaken omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de straftijd in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, dan wordt hem de rest kwijt gescholden.
 14. Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft
  Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:

  1. ernstig gemeen spel;
  2. gewelddadig gedrag;
  3. een tegenstander of een ander persoon bespuwen;
  4. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
  5. een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of
strafschop moet worden toegekend;
  6. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;
  7. het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd.
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die van het speelveld is gezonden, dient de nabijheid van het speelveld en de instructiezone te verlaten.
   Ernstig gemeen spel
   Een speler maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel als hij speelt met buitensporige inzet of geweld gebruikt tegenover een tegenstander tijdens een duel om de bal.
Een tackle die de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt moet worden bestraft als ernstig gemeen spel.
Een speler die met buitensporige inzet naar een tegenstander springt in een duel om de bal te veroveren, hetzij van voren, van opzij of van achteren en dit doet met een of beide benen en op deze wijze de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel en moet van het speelveld worden gezonden.
   In gevallen van ernstig gemeen spel moet geen voordeelregel worden toegepast, tenzij er sprake is van een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter moet de speler die zich schuldig maakte aan ernstig gemeen spel van het speelveld zenden zodra de bal uit het spel is.
Een speler die zich schuldig maakt aan ernstig gemeen spel moet van het speelveld worden gezonden. Het spel moet worden hervat met een directe vrije trap of strafschop.
   Gewelddadige handeling
   Een speler maakt zich schuldig aan een gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt zonder dat dit in strijd om de bal is.
Hij is ook schuldig aan een gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt ten opzichte van een ploeggenoot, toeschouwer, wedstrijdofficial of enig ander persoon.
Een gewelddadige handeling kan plaatsvinden zowel op het speelveld als daarbuiten; de bal kan al dan niet in het spel zijn.Een rode kaart conform sub a, b en c kan doorgegeven worden aan de KNVB. Dit geschiedt in overleg met de arbiter en de wedstrijdleiding.
 15. Iedere vereniging dient reserveshirts mee te nemen. Het tweede team genoemd in het programma trek, indien noodzakelijk, de reserveshirts aan.
 16. Iedere vereniging moet in tenue, 5 minuten voor aanvang op het juiste speelveld aanwezig zijn.
 17. Het bestuur van de organiserende vereniging (v.v.VOP) evenals de organisatie van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen en/ of beschadigingen.
 18. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of discutabel is, beslist de arbitragecommissie. Deze wordt vertegenwoordigd door het bestuurslid Arbitrage en het bestuurslid Overige wedstrijdzaken namens de stichting Amersfoorts Voetbalkampioenschap.