De Barcommissie is een zeer belangrijk onderdeel van de vereniging. Immers, zonder vrijwilligers achter de bar en/of keuken krijgt niemand wat te eten of te drinken…
Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.
Het risico als we bij controle niet-gecertificeerd personeel achter de bar hebben staan, is dat wij een boete krijgen en onze vergunning op het spel zetten (en in het ergste geval het clubhuis moeten sluiten!). Dit willen wij graag voorkomen.

Er staat nog geen geldigheidsduur voor het certificaat, dus heeft u het eerder (bijvoorbeeld voor een andere vereniging) behaald, dan willen wij graag een kopie ontvangen om in ons archief op te nemen. De certificaten worden bewaard in de ordner achter de bar, mocht er controle komen dan zijn ze toonbaar.

Dus, bent u bardienstplichtig en heeft u de Instructie Verantwoord Alcohol schenken nog niet gelezen en het certificaat nog niet hebben behaald, wilt u dit dan z.s.m. doen?

Wat moet er worden gedaan?
1. Op de website van de KNVB kunt u nalezen waarom.
2. Op NOC*NSFkunt u de informatie vinden, alsmede online een vragenlijst invullen (duurt 15 á 20 minuten), hetgeen u bij goed resultaat een certificaat oplevert.
3. U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt bij de naam van de barverantwoordelijke “Barcommissie” invullen en bij het mailadres barcommissie@voetbal-vop.nl invullen.

Om ervoor te zorgen dat we wekelijks voldoende bezetting hebben in de kantine zoeken we enthousiaste commissie-leden die:

  • Kunnen plannen
  • Mensen kunnen enthousiasmeren om zich in te zetten
  • Organisatorisch en communicatief sterk zijn
  • Met een directe “Nee”, op een vriendelijke manier niet direct genoegen nemen
  • Vernieuwende ideeën hebben om de organisatie nog beter te maken en commitment geven om deze ook te (laten) uitvoeren.

Enthousiast geworden? Meld je dan direct aan bij (barcommissie@voetbal-vop.nl).