Algemene Leden Vergadering

Save the Date: Maandag 12 oktober Algemene Ledenvergadering VOP

Op maandag 12 oktober houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Jullie stem is belangrijk, dus we hopen op een hoge opkomst. Uiteraard zal de vergadering plaatsvinden in de kantine van VOP en zullen we deze Corona-proof uitvoeren. De vergadering begint om 19:30 uur met inloop en koffie en wordt om 19:45 […]

Maandag 14 oktober Algemene Ledenvergadering VOP

Op 14 oktober om 19:30 uur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VOP. Wij nodigen alle (ouders van) leden uit om deze belangrijke vergadering bij te wonen!

Op deze vergadering praat het bestuur jullie bij over het beleid in de afgelopen jaren en het toekomstige beleid. Daarnaast vindt er een financieel jaarverslag plaats en wordt […]

Algemene Ledenvergadering 5 november: Save the Date

Op 5 november 2018 om 19:30 uur zal VOP haar Algemene Leden Vergadering houden. Het is belangrijk dat jij daar als (ouder van) lid bij aanwezig bent! We willen jullie daarom allemaal vragen om te komen.

Wat wordt er besproken op een ALV?
Op de ALV is het moment om inspraak te hebben op de vereniging. […]