Beste leden, betrokkenen bij VOP,

Allereerst hopen we dat het goed met jullie gaat en dat jullie in goede gezondheid verkeren! De noodzakelijke maatregelen die het kabinet genomen heeft raakt ons allemaal, dus ook het verenigingsleven. Niet meer trainen, geen wedstrijden en ook even geen gezelligheid met elkaar in de kantine. Het is iets wat we natuurlijk moeten doen in het kader van de gezondheid van ons allemaal en met name voor de ouderen en fysieke risicogroepen in onze samenleving. Laten we hopen dat we met elkaar als maatschappij ons houden aan de afspraken om zo het virus te beheersen en deze pandemie tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

Als bestuur zijn we, ook in samenwerking met de andere Amersfoortse verenigingen, bezig met de inventarisatie van de gevolgen voor ons. Denk hierbij aan de financiële consequenties, maar ook de impact van de onzekerheid van wat er nog allemaal gepland staat. Ook wij weten niet wat er na 6 april gaat gebeuren. Worden competities hervat? Kan er weer getraind worden? Mag de kantine weer open?

Ook wij weten dit niet. Wel hebben we besloten om tijdens de aankomende (niet-fysieke) bestuursvergadering een beslissing te nemen over het vieren van ons 50-jarig bestaan op 2 mei. Dit besluit zullen wij begin april naar buiten brengen.

Wel leuk om te zien is dat Joeri (Speler JO19-1) een trainingsschema/ heeft gedeeld om onze jongste jeugdleden thuis bezig te houden en te blijven oefenen!

We zullen jullie de komende tijd via berichten op de site op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Pas goed op elkaar, denk goed aan jezelf en je medemens! We hopen elkaar, zodra het weer kan, te zien op de velden!

Het bestuur