De KNVB heeft inmiddels een alternatieve competitie opgezet die, zodra de maatregelen het toelaten, er voor zorgt dat alle teams weer in competitieverband kunnen spelen:

De KNVB:
Zoals al eerder is aangegeven, organiseren we de Regio Cup voor die teams waarvoor de competitie niet meer kan worden uitgespeeld. Het betreft kleinschalige regionale competities die starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten.

We hopen dat zo veel mogelijk teams aan deze Regio Cup gaan deelnemen. Deelname is geheel vrijwillig. In principe worden alle teams vanuit de competitie opgenomen in de Regio Cup. Indien een team niet mee wil doen, bestaat de mogelijkheid om dat team uit te schrijven voor deelname. Dat kan via Sportlink Club. Op de website van de Regio Cup (www.knvb.nl/regiocup) staat onder ‘downloads’ hoe je een team afmeldt. Binnenkort ontvangen ook de wedstrijdsecretarissen uitgebreide informatie over de Regio Cup.

Voor VOP betekent dit dat alle teams (Van Senioren t/m Jeugd) automatisch meedoen hieraan, tenzij teams aangeven dit niet te willen. Dit kan door een mail te sturen naar: wedstrijdzaken@voetbal-vop.nl. Deze afmelding moet uiterlijk 18 maart binnen zijn.

We hopen uiteraard dat alle teams mee gaan doen, omdat we het belangrijk vinden om ook wedstrijden te spelen. Uiteraard binnen alles wat toelaatbaar en veilig is.