De Gemeente Amersfoort heeft alle voetbalverenigingen in onze gemeente een brief gestuurd over het gebruik van de zwarte korrels (rubbergranulaat) die worden ingestrooid op de kunstgrasvelden in onze gemeente (en die vrijwel overal in Nederland worden gebruikt). Deze zwarte korrels zorgen ervoor dat een kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld (snelheid en het stuiteren van de bal). De Europese Commissie doet op dit moment onderzoek naar deze korrels omdat deze mogelijk kankerverwekkend zouden zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen rond februari 2017 bekend worden gemaakt. Het TV-programma Zembla besteedde op 5 oktober aandacht aan het gebruik van rubbergranulaat.

In 2008 is in opdracht van het Ministerie van VROM onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het gebruik hiervan geen risico’s met zich meebrengt. De in Amersfoort gebruikte korrels voldoen tevens aan het keurmerk van Milieukeur dat toezicht houdt op milieu- en gezondheidseisen die aan deze korrels worden gesteld.

De Gemeente Amersfoort ziet de uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie met belangstelling tegemoet en onderneemt tot die tijd geen maatregelen.

Lees hier het volledige bericht van de Gemeente Amersfoort.

Reactie KNVB

Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden meerdere onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen concluderen.

De KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilig manier kan voetballen. Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan.

Bevindingen Zembla zorgvuldig bekijken

Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. De Vereniging Sport en Gemeente (VSG), de instantie die gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden, deelt het standpunt van de KNVB. Aanstaande maandag staat er een afspraak gepland over kunstgras met onder meer de KNVB, het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken.