Een tijd geleden hebben we gevraagd om jullie input voor komend seizoen via een enquête. We zijn jullie dankbaar voor de grote hoeveelheid reacties die er op hebben plaats gevonden. Deze reacties worden nu verwerkt en meegenomen in de uitvoering van het beleid en de indeling van de teams voor komend seizoen! Globaal kunnen we de volgende resultaten met jullie delen:

  • Veruit de meeste leden blijven bij VOP! Dat is altijd goed nieuws!
  • Het merendeel van de leden wil komend seizoen in hetzelfde team spelen als nu. Sommigen noemen een specifiek team. We proberen hier bij de indeling zoveel mogelijk rekening te houden.
  • De ambitie van de leden ligt voornamelijk in: Plezier hebben met elkaar, veel leren, beter worden, bepaalde specifieke posities en sommige willen graag profvoetballer worden!
  • Leden vinden het leukste aan VOP: Gezelligheid, sfeer, laagdrempelig, kantine en het team zelf en winnen.
  • Verbeterpunten bij VOP zijn: communicatie, trainingstijden, inzet van vrijwilligers, organisatorische verbeterpunten.
  • We kregen tevens nuttige tips m.b.t. Corona. Er wordt ook gewerkt aan een 1,5 meter plan voor het moment dat de kantine weer (beperkt) open mag. Tevens zijn we dankbaar voor de complimenten over de communicatie die we kregen.

We hebben bovenstaande punten tevens in ons beleidsplan verwerkt, voor zover deze er nog niet in stonden. De ambitie van plezier hebben, leren en zo ons niveau verder ontwikkelen raakt veel antwoorden die gegeven zijn. Evenals de verbeterpunten zijn hierin terug te vinden. Wil je ons beleidsplan lezen? Klik dan hier: Beleidsplanversie 01052020 def.

De indeling van teams zal de komende weken vorm krijgen. Jullie ontvangen daarover alle informatie via de leiders en coördinatoren.