Op maandag 17 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hieronder vind je de samenvatting/ hoofdpunten uit de vergadering:

 

 • Herman Petten en Michael van Vulpen zijn tot ereleden benoemd vanwege hun inzet in de afgelopen jaren. We bedanken tevens Marco en Daniëlla Bakker voor hun inzet voor het beheren van de kantine in de afgelopen jaren.
 • Het ledenbestand senioren groeit nog steeds, we zijn een 50+ afdeling gestart. Het 1e is 9e geworden onder trainer Mark van Vulpen. Dit jaar staat Wouter Zewuster aan het roer. We bedanken de staf van vorig jaar voor hun bijdrage!
 • Helaas is onze verzorger Paul Berkel afgelopen zomer overleden.
 • Het bestuur zal zich naast de dagelijkse zaken het aankomende seizoen zich onder andere bezig houden met het plaatsen van dug-outs op veld 2 en 3 en het verduurzamen van het park, waaronder Ledverlichting
 • Vanaf de onder 8 tot de onder 13 groeien we hard.
  Het jeugdbeleid heeft 3 pijlers:
  – Elk kind is even belangrijk
  – Voetballen met je vriendjes
  – Iedereen op zijn eigen niveau
  Vanaf onder 13 is er een selectie team aanwezig, dit is uitgezet volgens het beleid van de KNVB.
 • Dit seizoen zijn JO11-2, JO12-2 en JO13-1 periode kampioenen geworden.
  De jeugd heeft elke 6 weken een nieuwe poule.
  We zijn bezig om een jeugd TC (technische commissie) op te zetten.
  We gaan door met train de trainer avonden.
 • Financieel is er sprake van een positieve ontwikkeling. Er is een positief resultaat gehaald in het afgelopen jaar.
 • De kascommissie heeft het financieel boekjaar gecontroleerd en geeft een positief advies. Het bestuur en de penningmeester krijgt decharge van de ALV.
 • De energiecrisis raakt VOP ook hard, We zien ons genoodzaakt om een, relatief kleine, extra bijdrage te vragen aan de leden. De bijdrage bedraagt voor seniorenleden: €20,00 en voor jeugdleden €10,00,- (dit naar verhouding van gebruik complex, kosten en lidmaatschap). De ALV stemt hier voor. De extra bijdrage wordt in de maand janari naar de leden gefactureerd.
 • De contributie voor 2023/2024 wordt vastgesteld door de ALV:
  • De volgende contributie zullen gelden;
   Senioren  € 240,-
   Junioren  € 176,-
   Pupillen  € 156,-
   Kabouters en Peuters  € 83,-
   Trainend lid en 50+  € 120,-
   35+ competitie  € 160,-
  • De vrijwilligersborg voor 2023/2024 wordt verhoogd naar € 80,-
 • De sponsorcommissie heeft diverse nieuwe sponsors binnen gehaald, zij doen hiervan verslag.