Afgelopen maandag 24 oktober was de Algemene Ledenvergadering van onze mooie voetbalvereniging. Hoewel de opkomst niet groots was, was dit wel voldoende om de vergadering te laten plaatsvinden. Goed was het om te zien dat er ook jeugdleden vertegenwoordigd waren.

Voorzitter Marcel Faas opende de vergadering. De eerste belangrijke feiten waren de benoeming van de heren Herman Petten en Gert Bouwman tot respectievelijk lid van verdienste en erelid. Beide heren namen, voor hun belangeloze inzet de afgelopen jaren, vol trots de oorkonde en de, aan de vrouwen uitgereikte, bijbehorende bloemen in ontvangst. Daarna was er het afscheidsmoment van voorzitter Marcel Faas. Na een uitgebreid dankwoord vanuit het bestuur ontving Marcel een unieke VOP-hanger met ketting en werd daarna door de vergadering benoemd tot erevoorzitter vanwege zijn unieke en tomeloze inzet in het bestuur de afgelopen 12 jaar. Voor zijn vrouw Ingrid waren er prachtige bloemen. Vervolgens werd de bestuurssamenstelling voor het komend seizoen bekrachtigd door de ALV, waarbij Leon Boom de voorzittershamer van Marcel overneemt! We wensen Leon veel succes!

Daarna volgde het jaarverslag senioren waarbij de kampioenen van vorig jaar onder andere aan bod kwamen en de koers voor de komende jaren werd toegelicht. Stapje voor stapje omhoog met de selectieteams is het devies hierin. Bij het jaarverslag van de jeugd werden de vele kampioenen van vorig jaar op het scherm getoond en alle activiteiten die we afgelopen jaren ondernomen hebben kwamen aan bod. Als je alles op een rijtje zet, zie je dat de jeugd leeft en bruist als nooit te voren. Tevens werd het beleid voor de komende jaren toegelicht, waarbij we ook het sociale aspect bij de jeugd meer willen benadrukken. De goede discussie die daarop volgde (balans tussen presteren en sociale aspecten) leidt er toe dat we met een groep vanuit de leden het Jeugdbeleidsplan daarop willen verbeteren.

Het financieel jaarverslag leidde tot blije gezichten in de zaal. VOP heeft een positief resultaat behaald en is gewoon een gezonde club. Wel moet er nog veel gebeuren de komende tijd en zal het bestuur de (financiële) koers zoals deze nu gehanteerd wordt aanhouden. Dat betekent dat we ons blijven focussen op kostenbesparing daar waar kan en dat activiteiten die ontplooit worden, altijd financieel beoordeeld zullen worden. De groei van VOP de afgelopen jaren en het nieuwe gebouw zijn grote investeringen geweest voor de vereniging waarbij het bestuur aangeeft dat we nu groeien naar een vereniging die op een gezonde basis door kan groeien en zo op lange termijn ook weer (meer) kan investeren. De kascommissie verklaarde vervolgens dat het bestuur gedechargeerd kon worden voor het gevoerde financiële beleid, hetgeen door de ALV bekrachtigd werd.

De contributie voor het seizoen 2017-2018 werd vervolgens vastgesteld. Daarna volgde de sponsorcommissie met een overzicht van welke sponsoracties er  nu allemaal lopen (denk aan tanken bij Peut, een auto kopen of in onderhoud brengen bij Ford Broekhuis, iets aanschaffen met de Karweipas bij Karwei Vathorst etc. etc.). Als klap op de vuurpijl kon het bestuur bekend maken dat we afgelopen vrijdag een contract hebben getekend met een nieuwe hoofdsponsor! De naam wordt binnenkort bekend gemaakt!

De vergadering werd beëindigd met een toelichting over het VOP-standpunt inzake kunstgras en de ontwikkeling rondom het gebruik van ons sportcomplex in de komende jaren. Ook werd als aandachtspunt het gebruik van de materialen nogmaals benoemd.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten met een drankje en keerde iedereen weer huiswaarts.