In het licht van de Corona maatregelen hebben we Algemene Ledenvergadering uitgesteld. Deze zal nu plaatsvinden op maandag 23 november om 19:30 uur! De vergadering zal deels fysiek en geheel online toegankelijk zijn.

De fysieke vergadering zal plaatsvinden in de kantine van VOP en zullen we deze Corona-proof uitvoeren conform de regels die hier vermeldt staan:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Dit betekent dat er ruimte is voor 30 personen die fysiek kunnen deelnemen aan de vergadering. Aanmelden hiervoor kan via een e-mail naar secretaris@voetbal-vop.nl .

Heb je die avond (geringe) klachten: blijf dan thuis en neem online deel! 

We hanteren de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst van de e-mail. Je krijgt uiteraard een bevestiging van de aanmelding. Neem bij voorkeur online deel aan de vergadering. De link hiervoor en meer informatie (stemprocedure e.d.) zal uiterlijk één week van tevoren naar alle leden worden verstuurd.

De vergadering begint om 19:30 uur met inloop en koffie/ inloggen en tijd om eventuele technische problemen op te lossen en wordt om 19:45 uur geopend.

De voorlopige agenda:

 • Ingekomen stukken en mededeling
 • Vaststellen notulen vorige ALV
 • Jaarverslag Senioren (Joost)
 • Jaarverslag Dames, Meiden en Jeugd (Vera)
 • Financiëel Jaarverslag (Joost)
  • Overzicht gevolgen Corona maart-juni en huidige situatie
 • Kascommissie (Kascommissie)
 • Vaststellen contributie 2021/2022 (Joost)
 • Samenstelling Bestuur
 • Sponsor Commissie (Huub)
 • Beleidsplan
 • Extra toelichting vrijwilligersborg (Maureen)
 • Toekomstige ontwikkelingen (Joost)
  • Corona
  • Samenwerking
 • 50(51) jaar VOP
 • Rondvraag

Indien je zaken op de agenda wilt toevoegen dan kan dit door een mail te sturen naar: secretaris@voetbal-vop.nl. Ook kun je jezelf op dit e-mail adres afmelden.