Op maandag 12 oktober houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Jullie stem is belangrijk, dus we hopen op een hoge opkomst. Uiteraard zal de vergadering plaatsvinden in de kantine van VOP en zullen we deze Corona-proof uitvoeren. De vergadering begint om 19:30 uur met inloop en koffie en wordt om 19:45 uur geopend.

Heb je die avond (geringe) klachten: blijf dan thuis!

De voorlopige agenda:

 • Ingekomen stukken en mededeling
 • Vaststellen notulen vorige ALV
 • Jaarverslag Senioren (Joost)
 • Jaarverslag Dames, Meiden en Jeugd (Vera)
 • Financiëel Jaarverslag (Joost)
  • Overzicht gevolgen Corona
 • Kascommissie (Kascommissie)
 • Vaststellen contributie 2021/2022 (Joost)
 • Samenstelling Bestuur (Allen)
 • Sponsor Commissie (Huub)
 • Beleidsplan (Allen)
 • Extra toelichting vrijwilligersborg (Maureen)
 • Toekomstige ontwikkelingen (Joost)
  • Corona
  • Samenwerking
 • 50(51) jaar VOP
 • Rondvraag

Indien je zaken op de agenda wilt toevoegen dan kan dit door een mail te sturen naar: secretaris@voetbal-vop.nl. Ook kun je jezelf op dit e-mail adres afmelden.