Deze week hebben de voorzitters van VOP en HVC (Herman Petten en Marcel Kegler) een interview en podcast gegeven op de stand van zaken met betrekking tot een mogelijke fusie tussen VOP en HVC. We vinden het belangrijk om jullie te open te blijven informeren over de stand van zaken.
De belangrijke punten zijn:
  • Beide verenigingen willen een toekomstbestendige vereniging opzetten die verder kan groeien in de wijk Vathorst.
  • We vinden het belangrijk om het verleden en de identiteit van beide verenigingen zoveel mogelijk te behouden.
  • We willen sportpark Olympus door-ontwikkelen tot een open sportpark met een breed sportaanbod dat in verbinding staat met de wijk Vathorst
  • Het is belangrijk dat het sportpark voldoende speel- en trainingscapaciteit blijft behouden en klaar is voor groei.
  • Een van de speerpunten is het voetbal van de jeugd door te ontwikkelen zodat een goede aansluiting met seniorenvoetbal en selectievoetbal tot stand komt.
  • Er zijn nog geen concrete uitwerkingen van deze ideeën, maar zowel de leden van VOP als HVC zullen hierbij betrokken worden in de nabije toekomst.
Vragen hierover: mail Herman Petten via voorzittter@voetbal-vop.nl