Beste leden,

Gisteren heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. De opkomst was redelijk te noemen en het bestuur is blij met het draagvlak bij de leden en de positief kritische vragen die gesteld werden. De belangrijkste punten van gisterenavond samengevat:

 • De leden Cecile Petten, Wendy van Empelen en Ingrid Faas zijn benoemd tot lid van verdienste vanwege hun jarenlange inzet.
 • Lid Harold Mulder is benoemd tot erelid vanwege het feit dat hij 25 jaar in het bestuur van VOP heeft gezeten en nog steeds zeer actief is binnen de vereniging.
 • De Walk of VOP stenen zijn uitgereikt aan de leden van verdienste, ereleden die aanwezig waren. De “Walk” wordt waarschijnlijk deze week nog gelegd.
 • De statuten van de vereniging zullen gemoderniseerd worden, de ALV heeft het bestuur daar toestemming voorgegeven
 • De voorgestelde bestuurssamenstelling is geaccepteerd door de leden.
 • De jaarverslagen van jeugd en senioren zijn gepresenteerd.
 • Het financiële verslag is gepresenteerd:
  • VOP is een gezonde vereniging
  • Voor de toekomst blijven we hetzelfde financiële beleid voeren
 • De kascommissie heeft de penningmeester decharge gegeven over het gevoerde financiële beleid
 • De huidige kascommissie is opnieuw benoemd, aangevuld met Joost Riggeling
 • VOP gaat over op Cash less betalen (steeds minder contant, (nog) meer pin).
 • Het bestuur heeft gepresenteerd waar het allemaal mee bezig is en vraagt de leden om ondersteuning bij het uitvoeren van een aantal zaken.

De presentatie is hier te vinden: ALV_31102017

We danken alle aanwezigen voor hun inbreng!

Het bestuur