Vandaag bestaan we precies 50 jaar! Gefeliciteerd!! 

VOP is op 1 mei 1970 opgericht, dus vandaag bestaan we precies 50 jaar! Een mooie mijlpaal die we graag met de leden en de wijk Vathorst groots hadden gevierd. Helaas heeft het Corona virus roet in het eten gegooid en kunnen we om begrijpelijke reden die nu niet vieren! Uiteraard gaan we dit wel op een later moment inhalen, zodra dit weer verantwoord kan! Dus jullie houden een leuke feestelijke dag tegoed!

Om deze dag niet helemaal ongemerkt voorbij te gaan hebben we een aandenken van dit heugelijke feit laten maken die jij nu kan bestellen! (tevens help je VOP ook nog met wat inkomsten ten tijden van de Corona-crisis). We hebben een speldje laten ontwerpen die jij nu in bezit kan krijgen (zie foto):

Dit speldje kun jij in bezit krijgen door € 12,50 over te maken naar NL77INGB0003171892 t.n.v. v.v. VOP zet daarbij in de omschrijving: “Speldje 50 jaar” en jouw naam, adres, postcode en woonplaats dan krijg je het speldje z.s.m thuis. Let op: ereleden en leden van verdiensten krijgen dit speldje al gratis thuis!

VOP 50 jaar, een bewogen periode waar de vereniging hoge pieken en dalen kende maar altijd de gezelligheid voorop heeft gestaan! Wil je lezen wat er allemaal in die 50 jaar gebeurd is, klik dan hier: Historie VOP.

We zijn trots op onze leden en waarvoor we staan! Laagdrempelig, iedereen is even belangrijk en we voetballen om ons te ontwikkelen en vooral plezier te hebben! Op naar de komende 50 jaar om deze mooie vereniging verder uit te bouwen. We danken alle leden die hun steentje hebben bijgedragen in deze periode, dit zijn er teveel om op te noemen!

We zien elkaar snel, blijf gezond!

Het bestuur