VATHORST Na Cobu Boys is VOP sinds zaterdag de tweede lokale voetbalclub die ouders de gelegenheid biedt hun peuters aan het voetbal te laten wennen. Over belangstelling heeft ook de andere voetbalvereniging in Amersfoort Noord niet te klagen. Balt Gmelig

Met 22 meisjes en jongens in de leeftijd van twee, drie en vier jaar, de eerste groep van totaal 48 aanmeldingen, was de start van het peutervoetbal zaterdagochtend op het miniveld van VOP meteen een succes. Natascha van Dinten (43), namens VOP coördinator van het peutervoetbal, had met Citytrainer Berber Winter, buurtsportcoach Harry Hamstra jr. (SRO) en vier stagiaires van het ROC haar handen vol om op de eerste dag alles in goede banen te leiden. “Het was heel hectisch”, vertelt de speelster van VOP 1. “Zeker omdat er bijna honderd ouders langs de kant stonden om hun kinderen in actie te zien. Het was echt heel druk.”

Dat het zo druk op het sportpark Olympus zou worden, was voor de oud speelster van de twee Zeister clubs Jonathan en Saestum (“met die laatste club ben ik vijf keer landskampioen geworden”) geen verrassing meer. Samen met Winter ontwikkelde zij eerder dit jaar het plan om bij VOP met peutervoetbal te starten. “Berber was als stagiaire ook bij de start van het peutervoetbal bij Cobu Boys betrokken. Ik train zelf al een jaar of zes de F en E pupillen van VOP en zag dan vaak jongere broertjes en zusjes langs de kant staan. Het leek me toen een goed idee om ook die kinderen zo vroeg mogelijk aan de club te binden”. Zo gezegd, zo gedaan. Van Dinten: “Met z’n tweeën hebben wij bij vrienden en kennissen de interesse gepolst en al gauw merkten wij dat er voldoende animo was. We konden meteen al een stuk of tien peuters noteren.”

Het resultaat van hun bevindingen legden de twee initiatiefneemsters aan het bestuur van VOP voor. In mei kregen zij een positief antwoord van het bestuur en toestemming om met de nieuwe tak van de zaterdagclub te starten. “Binnen een week was toen alles rond”, vertelt de vriendin van Casper Vuijk, een van de twee elftalleiders van VOP 1. Vooral via de social media (facebook.com/PeutervoetbalVOP) slaagde het tweetal erin genoeg ouders te vinden voor een wekelijkse rit met hun peuters naar de fraaie accommodatie van VOP in Vathorst.

“De aanmeldingen stroomden binnen”, aldus Van Dinten. “Ik krijg nu nog dagelijks twee tot drie aanmeldingen binnen.” Op de eerste dag werden de organisatoren ook geconfronteerd met ouders die onverwacht met hun peuters kwamen opdagen. “Een stuk of zes”, zegt de geboren Leidse. “Om die kinderen niet teleur te stellen, hebben wij ze maar mee laten doen.” Maar met meer dan 40 tot 45 peuters op één ochtend wil Van Dinten niet aan de slag gaan. “Je merkt wel dat de concentratie bij die kleintjes al snel afneemt. Ik wil vanaf 3 oktober met twee groepen van zo’n twintig peuters gaan werken. Ik ga er vanuit dat er van die 48 aanmeldingen nog wel een paar zullen afvallen. Zij worden van 9.00 tot 9.45 uur en van 9.45 tot 10.30 uur door Berber en de stagiaires getraind. Tot half november gaan wij door. Daarna stoppen wij vanwege de winter en beginnen wij begin maart weer.”

Inmiddels hebben dertien ouders zich met hun peuters definitief voor het eerste seizoen aangemeld. “De rest heeft recht op twee proeflessen”, aldus de inwoonster van Amersfoort. “Als ze het leuk vonden, kunnen ze zich daarna laten inschrijven”. Door het aantrekken van een sponsor (financieel adviesbureau Finserad) is Van Dinten erin geslaagd de kosten beperkt te houden. Voor 60 euro kunnen de allerjongsten bij VOP aan de slag.