Afgelopen seizoen hebben weer ontzettend veel vrijwilligers geholpen om VOP draaiende te houden. Helaas zit er dit jaar, vanwege Corona, er geen vrijwilligersavond in om jullie allemaal te bedanken. Toch willen wij als bestuur iedereen die zich voor VOP het afgelopen jaar ingezet heeft ontzettend bedanken voor jullie inzet. Vele handen maken licht werk, en veel van jullie hebben dat ook aangetoond. We gaan geen namen noemen, want dan vergeet je waarschijnlijk altijd een belangrijk iemand. Toch willen we in ieder geval de volgende bijdragen er speciaal uitlichten:

– Alle leiders en trainers die week-in-week-uit er voor zorgen dat spelers kunnen trainen en gecoacht worden.
– De coördinatoren van peuters, kabouters, pupillen, junioren en senioren
– De technische commissie
– Onderhoud van velden en kantine (die ook de laatste weken enorm de kantine onder handen hebben genomen)
– De ouders die bar- en keukendienst hebben gedaan
– Alle grensrechters
– Alle scheidsrechters
– De administratie van VOP
– De sponsorcommissie
– Het onderhoud van de website
– De nieuwsbrief bijdragen
– De feestcommissie
– De ouders / spelers die rijden
– De vertrouwenspersoon
– De inkoop van de kantine
– De bardienstplanning
– En iedereen die op een andere manier bijgedragen heeft aan VOP.

We kijken met positiviteit uit naar het volgende seizoen waar ons nieuwe beleidsplan meer en meer vorm zal krijgen en we (nog) gestructureerder als vereniging zullen opereren. Uiteindelijk valt of staat alles met de inzet van jullie! Daarom zijn we erg trots op iedereen die een steentje bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van VOP! BEDANKT!