We moeten het samen doen, dat is eigenlijk wel de slogan van 2020….. Immers als we niet samen ons aan de regels houden, krijgen we Corona er niet onder. Samen doen, iets waar een vereniging juist voor bedoeld is: samen trainen, samen een biertje drinken, elkaar helpen en dat dan allemaal met alle obstakels van tegenwoordig. Het wordt er niet makkelijker op en als bestuur doen we ons best om zo duidelijk mogelijk te maken dat de regels er niet voor niets zijn. Handen schudden als uitdrukking van “het samen doen” (zoals op de foto bij dit stukje) zit er niet in…. we moeten met zijn allen op zoek naar een andere modus.

Afgelopen week hadden we, helaas, de eerste jeugdspeler, die besmet is met Corona (beterschap, gelukkig is de speler niet ernstig ziek!). Vera en ondergetekende zijn er heel druk mee geweest. Contact zoeken met de GGD, ouders en spelers informeren, met de ouders contact zoeken van de betreffende speler, ongeruste ouders te woord staan….. Het helpt dan niet dat je tegenstrijdige signalen krijgt van bijvoorbeeld de GGD, waar het beleid ook niet altijd even helder is. Logisch, alle gevallen zijn maatwerk. Wij hebben gekozen om zo snel mogelijk te handelen op basis van de beperkte informatie, juist om in ieder geval niet het risico te lopen dat het virus zich verder verspreid. Na 24 uur was de gehele situatie in kaart en konden we wat “geruster” zijn qua quarantaine maatregelen/adviezen. Echter iedereen, ouders, spelers en hopelijk ook degene die dit stukje leest werd even met de neus op de feiten gedrukt dat “thuisblijven bij klachten” toch echt een MUST is. Als je dan kijkt naar wat er gisteren in Tilburg, met goedkeuring van de autoriteiten, gebeurde kan ik mij levendig voorstellen dat mensen de weg kwijt raken in wat kan en niet kan. Bij ons zijn de regels duidelijk en helder en willen we ook rechtlijnig zijn, maar daarop beroepen we ook sterk op de eigen verantwoordelijkheid van leden en bezoekers.

Afgelopen woensdag in het voorzittersoverleg met alle Amersfoortse verenigingen bleek wel dat alle verenigingen met dezelfde problematiek zitten. We doen er alles aan om de regels te hanteren, maar uiteindelijk zijn het ook de leden en bezoekers die het moeten doen. We willen dan ook dringend iedereen verzoeken om zich aan het corona-protocol te blijven houden! V.V. Hoogland heeft besloten om de kantine zelfs zeer beperkt open te stellen en wedstrijden zonder publiek te spelen. Cobu Boys stelt de kantine alleen maar open voor eigen leden…. ook dit soort dingen zijn voor de verschillende Amersfoortse verenigingen maatwerk. Ik hoop van harte dat we deze voorbeelden niet hoeven te hanteren bij ons, maar ook dat hebben we gezamenlijk in de hand. Uiteraard blijft gezondheid voorgaan en zolang we ons aan de regels houden hoeft dat ook geen probleem te zijn.

Het Corona-protocol geeft ons ook andere uitdagingen. Zo is de O15 wedstrijd van zaterdag uit voorzorg verplaatst, hebben we voor zaterdag in een O11 team teveel kinderen met verkoudheidsklachten en wordt de wedstrijd van dat team ook verplaatst. Een scheidsrechter moet voor morgen nog even vervangen worden omdat hij verkoudheidsklachten heeft…. Gelukkig neemt iedereen daar goed zijn verantwoording in en het feit dat dit allemaal gebeurt betekent dat we hier serieus mee omgaan! Dit zijn allemaal zaken waar we vorig seizoen niet mee te maken hadden, maar nu wel de realiteit is. Het mooie is dat het uiteindelijk allemaal wél lukt en daar waar het op korte termijn niet lukt, we samen een goede oplossing vinden. Wat dat betreft verbindt dit elkaar ook allemaal weer: als verenigingen in Amersfoort, maar ook binnen de vereniging. Dat is iets waar we trots op mogen zijn!

Komend weekend staan er weer mooie wedstrijden op het programma! Je bent van harte welkom om, in goede gezondheid, ons sportpark te bezoeken! Geniet van de wedstrijd, geniet van een kop koffie, broodje of biertje in de kantine en maak het op 1,5 meter gezellig met elkaar! Sport verbroederd (of verzusterd) en verbindt……. ook op 1,5 meter!

Joost