Op 25 oktober 2021 is de Algemene Ledenvergadering van VOP gehouden. Hieronder vindt je de hoofdpunten van deze avond:

 • Ted Rewinkel is benoemd tot lid van Verdienste
 • Het afgelopen jaar wordt besproken voor de senioren (heren en dames), jeugd (meiden en jongens). Vanwege Corona is er weinig gevoetbald en beperkt getraind. De ledenaantallen en teams van vorig seizoen en dit seizoen worden gepresenteerd. We zijn blij met de groei van de vereniging.
 • Financieel is het een zwaar jaar geweest. Dankzij de leden via de contributie en de extra acties is de vereniging overeind gebleven. We zien de financiële toekomst positief tegemoet.
 • De kascommissie heet de penningmeester gecontroleerd en alles goed en verklaarbaar bevonden. De penningmeester/ het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen seizoen
 • Huub Postma en Chris de Wit vormen volgend jaar wederom de kascommissie
 • De begroting voor de komende jaren wordt gepresenteerd. We zullen de kantineprijzen iets verhogen om in de maat te blijven met de kosten.
 • De contributie voor het seizoen 2022-2023 wordt vastgesteld. Gemiddeld zal de contributie met 2,5% stijgen. Een andere vorm van contributie, zoals teamcontributie voor lagere senioren wordt uitgewerkt door het bestuur.
 • De nieuwe bestuurssamenstelling wordt aangenomen, Herman Petten wordt benoemd als nieuwe voorzitter, Harold Mulder, Ben Zuidwijk en Cor Terschegget treden toe tot het bestuur. Maureen Vringer treedt af en wordt bedankt voor haar inzet in de afgelopen paar seizoenen. Joost de Geus en Silvia van Beekhoven worden herbenoemd.
 • VOP gaat de komende jaren samenwerken met Cobu Boys op diverse vlakken. De ALV stemt voor met het samenwerkingsverband op o.a. het gebied van jeugdopleiding, onderhoud, krasse knarren.
 • De Sponsorcommissie presenteert de bereikte doelen van het afgelopen seizoen en de doelen voor de komende tijd.
 • De statuten van de vereniging moet ge-update worden, ook in verband met nieuwe wetgeving. De ALV geeft het bestuur toestemming om dit in gang te zetten.
 • De ALV geeft het bestuur toestemming om het rookbeleid verder uit te voeren en, daar waar nodig, aan te scherpen
 • Het cameraprotocol wordt door de ALV goedgekeurd
 • De richtlijnen voor de openingstijden van de kantine wordt (onder normale omstandigheden) gecommuniceerd en vastgelegd, zodat er geen misverstanden zijn wie er wanneer verantwoordelijk is voor het sluiten van de kantine
 • Rondvraag:
  • 50-jarig jubileum: het bestuur gaat kijken of we dit alsnog vorm kunnen geven en of hier een commissie voor aangesteld kan worden.
  • De keuken is te vaak dicht: dit komt door het gebrek aan aanmelding van vrijwilligers. We willen wel vaker open, maar dan moet de bezetting hiervan beter.
  • De jeugd en senioren moeten dichter naar elkaar toegroeien: er komt een commissie die dit gaat oppakken om bijvoorbeeld een familiedag te organiseren. Ook moet het bezoeken van de kantine (onder normale omstandigheden) gestimuleerd worden.
  • Communicatie: dit kan beter, site moet actueler, maar hiervoor moet ook content aangeleverd worden (zoals wedstrijdverslagen etc.)