VOP staat Voor Ons Plezier! We vinden gezelligheid en plezier dan ook belangrijk, presteren komt daaruit voort! Wij zijn een vereniging voor de gehele familie van jong tot oud!

Denk niet langer na en schrijf je nu in bij de gezelligste vereniging van Amersfoort!!

Schrijf je direct online in via de KNVB: https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBBZ71L

of

Klik hier voor het Inschrijfformulier

Leden:
Onze vereniging telt momenteel rond de 450 leden, zij komen uit alle wijken van Amersfoort, sommige leden komen uit een andere stad of dorp maar zoeken de gezelligheid bij onze vereniging. Wij hebben momenteel 8 senioren teams en ruim 20 jeugd,  kabouter- en peuterteams.

Contributiebedragen 2021/2022 per seizoen
Senioren:

 • Spelend lid Senioren € 225,-
 • Spelend lid 35+ 7 vs 7 € 153,-
 • Trainend lid € 112,50,-

Aanmeldingen tijdens een seizoen in de periode oktober tot en met mei betalen bovenstaande bedragen naar rato. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,- en wordt bij de eerste contributie factuur in rekening gebracht.

Ook donateurs zijn van harte welkom voor maar € 40,-.

Jeugd:

 • Geboortejaar 2019 t/m 2015 € 77,-
 • Geboortejaar 2014 t/m 2009 € 146,-
 • Geboortejaar 2008 t/m 2003 € 168,-

Aanmeldingen tijdens een seizoen in de periode oktober tot en met mei betalen bovenstaande bedragen naar rato. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,- en wordt bij de eerste contributie factuur in rekening gebracht.

Bij aanmelding als lid van de v.v. VOP tekent u voor betaling van de contributie en eventuele overige financiële verplichtingen jegens v.v. VOP (denk aan boetes voor gele- en rode kaarten). Dit blijft doorlopen tot einde lidmaatschap. Iederéén die zich inschrijft bij de v.v. Voor Ons Plezier als lid doet dit op vrijwillige wijze omdat hij/zij wil voetballen bij de v.v. V.O.P. Men gaat een lidmaatschap voor het gehele seizoen aan en men dient dan ook altijd de volledige contributie te betalen aan de vereniging. Bij inschrijving tijdens het seizoen zal deze naar rato worden berekend (vanaf oktober).

v.v. VOP werkt samen met het Jeugdsportfonds:

Leden die reeds lid zijn dienen, wanneer zij hiervoor in aanmerking komen, voor ieder seizoen een nieuwe aanvraag voor het jeugdsportfonds in te leveren voor 15 juni. Nieuwe leden dienen dit z.s.m. na inschrijving te doen.

Informatie over hoe dit werkt vind je hier: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

U kunt het formulier inleveren bij uw contactpersoon b.v. Stichting leergeld Amersfoort.

Hebben jullie hulp nodig of vragen. Stel ze gerust aan ons via ledenadministratie@voetbal-vop.nl.

Wat krijgt u hiervoor:

 • In competitieverband kunnen voetballen als spelend lid.
 • Deskundige verzorging door een gediplomeerd masseur bij blessures.
 • Training door een trainer. (we streven naar zoveel mogelijk gediplomeerde trainers!), alle teams kunnen 2x in de week trainen!
 • Minimaal twee keer per jaar een feestavond.
 • Voor jeugd- en kinderen van de leden: kinderdisco, lasergamen, Sinterklaasviering, Kamp Voor Ons Plezier etc.
 • Nieuwjaars receptie.

Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit wordt per activiteit bekend gemaakt.

Inning contributie:
De contributie wordt via ClubCollect (www.clubcollect.nl) geïnd. Leden ontvangen een factuur per e-mail, mobiele telefoon etc. van ClubCollect en betalen aan hen. Het is dus belangrijk dat de actuele gegevens bekend zijn bij VOP. Het lid is hier zelf verantwoordelijk voor en blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de contributie. Wijziging van gegevens kunnen worden doorgegeven aan ledenadministratie@voetbal-vop.nl. Contributieinning van Jeugdsportfonds leden gaat via het Jeugdsportfonds.U dient hiervoor zelf een aanvraag te doen.

Bij het inloggen via een persoonlijke code kan het lid aangeven op welke wijze deze wilt betalen:

 • Automatische incasso in één keer
 • Automatische incasso in vier termijnen (+€1 euro per termijn)
 • Direct via Ideal

De bankkosten van storneringen (bij een mislukte incasso) worden doorberekend aan het lid.

Niet betalen van de contributie:

 • Neem bij betalingsproblemen direct contact op met de penningmeester op: penningmeester@voetbal-vop.nl, wij kunnen dan in overleg treden met elkaar.
 • Leden die de contributie niet (tijdig) betalen en geen contact opnemen met de penningmeester krijgen een train- en speelverbod.
 • Bij niet tijdige betaling heeft het bestuur het recht de inning van de contributie uitbesteden aan een incassobureau. De extra kosten zijn voor rekening van het lid, uiteraard willen we er eerst gewoon uitkomen.
 • Blijft betaling alsnog uit dan zal een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld

In overleg met de penningmeester, mits er gegronde redenen zijn en mits dit in alle redelijkheid en op een normale wijze gebeurd, kan er van het jaarbedrag of de betalingswijze afgeweken worden. Het lid dient hier zelf initiatief voor te nemen naar de penningmeester.

Einde lidmaatschap:

Bij inschrijving bij onze vereniging gaat u minimaal 1 seizoen een verbintenis aan en geldt dus de regel dat u voor 1 heel seizoen de contributie dient te betalen.

 • Opzeggen lidmaatschap via email naar ledenadministratie@voetbal-vop.nl.
 • Lidmaatschap opzeggen dient te gebeuren vóór 1 Juni van enig jaar, bij latere opzegging brengt VOP kosten in rekening. Bij geen of niet-tijdige opzegging bent u de contributie voor een heel jaar verschuldigd.
 • Alle wijzigingen gaarne doorgeven via de email naar ledenadministratie@voetbal-vop.nl.
 • Overschrijving naar een andere vereniging moet uiterlijk 15 juni van enig jaar, Dit vindt plaats door opzegging bij VOP (zie hierboven) én inschrijving bij de andere vereniging. VOP behoudt zich het recht om bij een betalingsachterstand van de contributie de overschrijving niet te accorderen tot de contributie is voldaan.
 • Opzegging melden bij leider- of trainer geldt niet als opzegging.