Wat is de Club van 100?
De club van 100 is een zelfstandig orgaan dat uit de inleg van de leden (€ 50,- per jaar) één of meerdere doelen realiseert die de vereniging helpen. Deze doelen worden bij een vergadering, dat uitgeroepen wordt door het bestuur van de Club van 100, gekozen. Leden kunnen zelf ideeën inbrengen en motiveren. Na de keuze wordt, in goed overleg, in gezamenlijkheid met het bestuur van VOP het doel uitgevoerd.

De Club van 100 kent een eigen budget, dat los staat van het verenigingsbudget. Zaken die gerealiseerd zijn, zijn onder andere:

  • Het scorebord op veld 1
  • Aanpassingen aan de kantine
  • Aanstelling jeugdcoördinator
  • Bijdrage reparatie 12 jeugdgoals
  • Nieuwe draadloze microfoons
  • Elektrische oven 70 liter
  • Elektrische ballenpomp
  • Verlichting zijkant kantine “Doek VOP”
  • Reservering bijdrage zonnepanelen

De Club van 100 is bereikbaar via e-mail: clubvan100@voetbal-vop.nl

Trekkers/ Bestuur van de Club van 100:
Peter Hayes
Cecile Petten
Richard v.d. Brink