Allereerst willen we alle leden een hele mooie Kerst en een mooie en fijne jaarwisseling toewensen!

Deze periode leent zich altijd voor een terugblik en uiteraard een vooruitblik op wat het nieuwe jaar gaat komen. Een grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer ingezet hebben. Zonder jullie is het onmogelijk om de vereniging draaiende te houden en eigenlijk is iedere blijk van waardering onvoldoende om dit goed uit te spreken. Denkend aan ons scheidsrechterskorps die er toch (bijna) altijd in slagen om de jeugd- en seniorenwedstrijden te vullen en hun wedstrijden te laten spelen, de trainers en leiders die ervoor zorgen dat er gevoetbald kan worden door de teams, de onderhoudsploeg, de commissies en noem maar op. BEDANKT!

Afgelopen seizoen is sportief gezien er een van pieken en dalen. De toch wel wat ongelukkige degradatie van VOP 1 dit jaar was daar wel een sportief dieptepunt in, maar trots dat we de groep grotendeels bij elkaar hebben weten te behouden, zelfs te versterken wat resulteert in een keurige huidige tweede plek. Wel hebben Wouter en Wim gezamenlijk met ons besloten dat dit het laatste seizoen wordt voor de groep, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we mee blijven doen om de bovenste plaatsen. Voor onze technische commisse een mooie opdracht om een passende trainer te vinden voor het komende seizoen de komende tijd. Hier wordt achter de schermen al hard aan gewerkt.

Hoogtepunten waren er gelukkig ook genoeg: kampioenschappen van VOP 3, VOP VR1, VOP JO19-1, JO12-1, JO12-2 een JO8-1 die hoofdklasse speelt…. en misschien mis ik er nog een paar (ik wil niemand tekort doen uiteraard), maar dit kon ik zo snel terugvinden. Belangrijker nog dan presteren is het spelplezier en het plezier met elkaar en we mogen echt wel concluderen dat dat wel goed zit! Zo ook de groei die we in leden bewerkstelligen, inmiddels hebben we meer dan 500 leden en groei naar 600 is de komende jaren dan ook het doel.

Met deze groei en een strikt financieel beleid zien we dan ook dat de club gezonder en gezonder wordt. We zijn er nog niet, maar de weg omhoog is ingezet. We ontwikkelen een steeds stabielere basis, en met deze lijn wordt er op lange termijn ook steeds meer mogelijk.

Ook verduurzaming is daarmee een aandachtspunt waarbij we zeker de komende tijd stappen gaan maken. Dankzij sponsor Eric Carbijn wordt begin januari nieuwe LED-verlichting geïnstalleerd op alle velden, waarbij we zelfs een deel van veld 4 gaan verlichten. Dit levert extra capaciteit op en energiebesparing! Het worden ook spannende tijden met betrekking tot een eventuele fusie met HVC. Komend half jaar zal moeten blijken of we daar stappen in gaan (en willen) maken die genoeg voordelen opleveren voor ons als voetbalvereniging om een fusie daadwerkelijk te bewerkstelligen. Als VOP staan we er open maar, zo bleek ook terecht tijdens de ALV, kritisch in. Als bestuur willen we echt een win-win voor onze leden waar we als vereniging echt beter van kunnen worden. De leden en het bestuur zullen hier uiteindelijk gezamenlijk van overtuigd moeten worden en ook de gemeente Amersfoort speelt hier een cruciale rol in. Voor ons voortbestaan is een fusie zelf niet noodzakelijk, maar als we daarmee op lange termijn een toekomstbestendige vereniging neer kunnen zetten die een echte wijkfunctie kan vervullen dan kunnen we deze kans aangrijpen. Maar, nogmaals, alleen als de voorwaarden juist zijn én de leden dit ook willen. Wat dat betreft staan we er als bestuur open in en zullen wij ons beleid en het voortbestaan van de vereniging echt niet afhankelijk maken hiervan.

Komend seizoen staat er verder nog een hoop te gebeuren, we willen de commissies meer vorm gaan geven zodat de basis van onze organisatie nog steviger wordt en gereed is voor de aankomende groei. We hopen jullie daar bij te betrekken, want vele handen maken licht werk en er is nog genoeg te doen. Zeker om de groei van de jeugd en senioren te bestendigen en daar nog meer leuke activiteiten voor te ontwikkelen.

2024 belooft een mooi en uitdagend jaar te worden voor VOP! Geniet de komende tijd van elkaar, op 6 januari beginnen we het jaar weer mooi met ons 6-tegen-toernooi!!

Joost, namens het bestuur