Met ingang van 1 oktober 2015 heeft vv VOP een nieuwe vertrouwenspersoon: Marc Gouwerok. Mocht u contact willen opnemen met Marc dan kunt u mailen naar: mgouwerok69@gmail.com of bellen met
06 – 50 63 63 40

Voorstellen

Marc Gouwerok is sinds een aantal jaren actief betrokken bij vv VOP; als bestuurslid van de jeugdcommissie, als trainer/coach bij de pupillen en als speler bij de 35+.
Marc is getrouwd met Mariëlle, samen hebben ze 5 kinderen en wonen in Vathorst. In het dagelijks leven werkt hij als BU Manager bij Welzorg en is daar eindverantwoordelijk voor de bouwafdeling voor heel Nederland. Als hij niet werkt en niet met voetbal bezig is, fitnesst hij en is hij lid van de MR op de basisschool De Gondelier.

Wanneer en waarmee kan de vertrouwenspersoon je helpen?

VOP is met haar meer dan 600 leden een grote, levendige en snel groeiende vereniging waar spelers, trainers, bestuursleden, supporters en sponsoren veelvuldig contact met elkaar hebben. VOP wil dat dit op een prettige, veilige manier kan. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid; vaak wordt hier van uitgegaan en is dit ook zo. Toch kunnen zich situaties van zogenaamd ongewenst gedrag voordoen.

De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s).
Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit

Indien u last heeft van dit ongewenste gedrag, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft dan o.a. als taak:

 • te luisteren naar uw klachten en/of problemen
 • nagaan of bemiddeling wenselijk is
 • in samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
 • doorverwijzen naar hulpverlening
 • ondersteunen van de klager
 • toezien op nakoming van afspraken en voortgang in de afwikkeling
 • nazorg verlenen

Vertrouwelijk

Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. VOP wil met het aanstellen van een vertrouwenspersoon zorg dragen voor het tot stand brengen en borgen van deze veilige omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).

Mocht u contact willen opnemen met Marc dan kunt u mailen naar: mgouwerok69@gmail.com of bellen met 06 – 50 63 63 40