VOP zoekt z.s.m., als opvolging van Marc Gouwerok, een nieuwe vertrouwenspersoon. Wil jij ons helpen met deze belangrijkse functie? mail dan naar voorzitter@voetbal-vop.nl.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s). De vertrouwenspersoon regelt ook de Verklaringen Omtrent Gedrag van de vrijwilligers van VOP.
Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten
  • discriminatie
  • interne criminaliteit

Uiteraard behandelt de vertrouwenspersoon de meldingen met discretie. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het hoofdbestuur en vertegenwoordigt VOP in het convenantenoverleg van de voetbalverenigingen in Amersfoort. Tevens verzorgt de vertrouwenspersoon de verkrijging van de Verklaring Omtrent Gedrag van de vrijwilligers bij VOP.

Hoeveel tijd ben je kwijt? 

De gemiddelde belasting is ongeveer 1 uur per week en je hoeft bij uitvoering van deze functie geen vrijwilligersborg te betalen. Bij meldingen ligt deze verdeling uiteraard hoger en is het afhankelijk van het type melding hoeveel tijd hierin gaat zitten. We danken Marc voor zijn inzet de afgelopen jaren!

Wil jij ons helpen met deze belangrijkse functie? mail dan naar voorzitter@voetbal-vop.nl.