Op maandag 30 oktober 2023 werd de Algemene Ledenvergadering druk bezocht. In het eerste deel van de vergadering worden de fusieplannen met HVC besproken. De visie van de besturen van VOP en HVC worden gedeeld. Er volgt een presentatie met daarin de doelstellingen voor de vereniging en de accommodatie waarbij de speerpunten zijn: De accomodatie verbeteren zodat deze een betere verbinding krijgt met de wijk en geschikt wordt gemaakt voor een breed sportaanbod, waarbij onze gezellige vereniging(en) en voetbal in het middelpunt blijven  staan. Het neerzetten van een toekomstbestedige vereniging die een wijkfunctie kent en een open sportpark met een (extra) kunstgrasveld en verlichting ter behoud en verbetering van de capaciteit.

Een open sportpark, met een poort naar de wijk en verschillende toevoegingen om actief en sportief bezig te zijn.

Wethouder Ben van Koningsveld lichtte de visie van de gemeente Amersfoort toe. Hij kon niks beloven, maar de gemeente juicht een eventuele fusie wel toe.

Diverse nuttige en steekhoudende reacties van leden worden genoteerd en meegenomen in de volgende stappen.

In de pauze vertrekken de mensen van de gemeente en HVC, en vervolgt de vergadering.

 • Herman Petten neemt afscheid als voorzitter van VOP na 2 jaar. We bedanken Herman voor zijn diensten en hopen hem nog vaak op de velden te zien.
 • Casper Dijkhuizen is voorgedragen als Lid van Verdienste en wordt in deze hoedanigheid benoemd.

Casper op archiefbeeld

 • Er wordt teruggekeken op afgelopen seizoen voor zowel de senioren als jeugd. Zowel sportieve prestaties als beleidsmatige zaken worden teruggekoppeld.
 • De financiële resultaten zijn besproken en de vereniging heeft het boekjaar gesloten met een positief resultaat. De ALV geeft het bestuur en de penningmeester, na het bespreken van de controle door de kascommissie, decharge voor het seizoen 2022/2023.
 • De ALV heeft besloten dat de vrijwilligersborg voor alle leden in het seizoen 2024/2025 € 80,- blijft. Peuters en kabouters blijven uitgezonderd van deze borg.
 • De ALV heeft de contributiebedragen voor het seizoen 2024/2025 vastgesteld. Deze bedragen:
   • Senioren: € 252,-
   • Junioren: € 185,-
   • Pupillen: € 164,-
   • Kabouters en Peuters: € 87,-
   • Trainend Lid en 50+: € 126,-
   • 35+ Competitie: € 168,-
 • De begroting voor het komend seizoen wordt gepresenteerd en vastgesteld. Tevens wordt er een doorkijkje gegeven naar de begroting voor de komende 5 jaar.
 • De ALV gaat akkoord met het investeringsplan voor de installatie van LED-verlichting langs de velden.
 • De sponsorcommissie bespreekt de resultaten van afgelopen seizoen, het aantal sponsoren neemt nog steeds toe wat bijdraagt aan de financiële stabiliteit van de vereniging.
 • Het bestuur voor komend seizoen wordt vastgesteld. Herman Petten treedt af als voorzitter en Harold Mulder trekt zich terug als bestuurslid, maar blijft lid van de Technische Commissie Selectie. We bedanken beiden voor hun inzet. Er zijn nog twee posities vacant, de ALV mandateert het bestuur om eventueel nog 2 nieuwe bestuursleden gedurende het seizoen aan te stellen om de taken beter te verdelen.
 • Het nieuwe bestuur voor komend seizoen bestaat uit:
  • Joost de Geus (voorzitter en penningmeester)
  • Silvia van Beekhoven (secretaris en accomodatiezaken)
  • Ben Zuidwijk (jeugdzaken)
  • Huub Postma (algemeen lid)
 • Huub Postma treedt terug als kascommissie lid vanwege zijn nieuwe bestuursfunctie. Robert van Zomeren volgt hem op en vorm samen met Chris de Wit voor het seizoen 2023/2024 de kascommissie.
 • Het bestuur constateert dat veel commissies nog niet (voldoende) gevuld zijn, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via voorzitter@voetbal-vop.nl. Het gaat om de volgende commissies:
  • Technische commissie Lagere Senioren
  • Activiteiten commissie Jeugd
  • Wedstrijdcommissie
  • Commissie PR & Communicatie
  • Vrijwilligerscommissie
  • Technische commissie Jeugd (deels gevuld)
 • Er zijn ook diverse commissie voldoende gevuld en het bestuur is zeer blij met de inzet en resultaten van deze commissies:
  • Scheidsrechtercommissie
  • Technische commissie Selectie
  • Sponsor commissie
  • Onderhoud commissie
  • Feestcommissie Senioren