Op maandag 30 oktober 2023 zal de Algemene Ledenvergadering van onze mooie vereniging weer plaatsvinden. Aanvang is om 19:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur. De koffie staat klaar!

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening, mededelingen etc.
 2. Jaarverslag Senioren
 3. Jaarverslag Jeugd
 4. Financiën
  1. Jaarverslag
  2. Kascommissie
  3. Vaststelling contributie en vrijwilligersborg 2024-2025
  4. Begroting
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Toelichting mogelijke fusie met HVC
  1. Stand van zaken
  2. Toelichting gemeente
  3. Mogelijke vervolgstappen en verlengen fusieonderzoek
 7. Sponsorcommissie
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting met een drankje

Voor 1 oktober kunnen alle leden agendapunten inbrengen bij het bestuur. Dit kan via secretaris@voetbal-vop.nl

Ook het voordragen van leden van verdienste en ereleden kan voor 1 oktober bij secretaris@voetbal-vop.nl.