Zoals jullie weten zijn we dit seizoen gestart met een gezamenlijk meidenteam tussen Cobu Boys en VOP, namelijk MO13-1 van Cobu Boys/VOP. In de laatste Algemene ledenvergadering hebben wij als bestuur aangegeven dat beide verenigingen verder gaan onderzoeken op welke manieren zij nog meer kunnen samenwerken.

Vanuit beide verenigingen is er een ‘startnotitie’ geschreven. Deze startnotitie gaat over een verder verkenning naar structurele samenwerking tussen Cobu Boys en VOP. In een eerste bijeenkomst tussen beide besturen is aangegeven dat ze graag een onafhankelijke procesbegeleider bij de groep willen betrekken. Arend Neuteboom, verenigingsadviseur bij SRO, is gevraagd om deze rol op zich te nemen. Hij begeleidt Cobu Boys en VOP in het traject van de verkenning naar structurele samenwerking.

Inmiddels is er een werkgroep geformeerd welke naast Arend Neuteboom als procesbegeleider, bestaat uit:

  • Aaldert Hofman (Cobu Boys)
  • Herman Petten (VOP)
  • Hien The (Cobu Boys)
  • Joost de Geus (VOP)

De werkgroep is gestart met de fase 1, de verkenning. In deze fase kijken ze samen naar;

  • Sterke punten van de vereniging
  • Uitdagingen van de vereniging
  • Wat zijn punten om op samen te gaan werken
  • Waar kunnen Cobu Boys en VOP elkaar versterken

Aan het eind van fase 1 zal er een advies worden gemaakt over het vervolg. Het advies zal in het najaar worden voorgelegd aan de ALV van Cobu Boys en VOP. Bij een positief resultaat zal de werkgroep verder gaan met het proces.

Als je vragen hebt over het proces of als je gewoon meer wilt weten. Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep van jouw vereniging.

Het bestuur