De laatste aanpassing van de prijzen in de kantine hebben plaatsgevonden op 1 januari 2019. Dit is bijna drie jaar geleden, helaas is ondertussen, mede door Corona, de inkoopprijs van met name alcohol is met ruim 10% gestegen sinds de laatste prijsaanpassing. Hierdoor zijn de gehanteerde prijzen in de kantine niet heel realistisch meer. We hebben daarom besloten om voor een beperkt assortiment onze verkoopprijs iets op te hogen zodat we een realistischere prijsstelling hanteren.

Verdere prijsaanpassingen in de kantine zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober worden besproken.

Het bestuur