VOP Vathorst heeft Rob Overkleeft aangesteld als nieuwe hoofdcoördinator voor de jeugd van VOP Vathorst. We zijn erg blij en enthousiast om te melden dat we een ervaren persoon hebben aangetrokken die het opgestelde beleidsplan verder in de organisatie gaat structureren binnen de jeugd van VOP Vathorst.

Tijdens het afronden van het beleidsplan kwamen VOP Vathorst en Rob met elkaar in contact. Beide partijen waren meteen enthousiast over de samenwerking en de uitgangspunten, waarbij plezier, leren en daarna pas presteren voorop staan. Rob gaf aan veel potentie in het plan en de vereniging te zien en graag zijn steentje hier aan bij te willen dragen om tot een goede structuur te komen, waarbij de uitgangspunten van het beleidsplan bewaakt worden. Tevens zal Rob, vanuit de structuur van de Technische Jeugdcommissie er voor zorgdragen dat ouders/trainers begeleid en geholpen worden in het geven van goede en plezierige trainingen waar positief coachen erg belangrijk is.

Rob heeft ruime ervaring in de voetbalwereld. Eerst als scheidsrechter betaald voetbal, maar ook als trainer, hoofd jeugdopleidingen, KNVB-docent en jeugdcoördinator heeft hij bij diverse verenigingen gewerkt. We kijken uit naar een mooie, enthousiaste samenwerking!