Op Maandag 25 oktober zal VOP zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. Alle (ouders van) leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering start om 19:30 uur en we streven er naar om uiterlijk 21:00 uur klaar te zijn.

Indien u agenda punten heeft kunt u deze voor 1 oktober indienen via: secretaris@voetbal-vop.nl. Tevens kunt u via dit e-mail adres een lid van verdienste of erelid aanmelden, graag met motivatie. Het bestuur kiest geen ereleden of lede van verdiensten meer, deze dienen door de leden zelf aangebracht te worden.

Aan- en afmelden of het opvragen van de notulen van de vorige vergadering kan ook via dit e-mail adres.

Voorlopige Agenda:

19:30 Aanvang en Opening (Joost)

1: Notulen vorige vergadering vaststellen (Klik hier voor de Notulen)

2: Mededelingen

3: Ingekomen stukken

4: Jaarverslag bestuur

5: Jaarverslag Jeugd

6: Financieel Jaarverslag

7: Kascommissie, inclusief benoeming nieuwe kascommissie

8: 5-jaren begroting

9: Vaststelling Contributie 2022-2023

10: Bestuurssamenstelling

11: Sponsorcommissie

12: Samenwerking met Cobu Boys (Klik hier: Einddocument Samenwerking)

13: Update statuten

14: Rookbeleid

15: Cameraprotocol (Klik hier: Cameraprotocol)

16: Rondvraag