Wil jij VOP helpen? We hebben diverse vrijwilligers vacatures? Vind je dat iets niet goed gaat, steek dan NU je handen uit de mouwen, want samen kunnen we veel meer dan we nu al doen!

Ledenadministratie nieuwe leden:

Inschrijven nieuwe leden
Beheren mailbox
Communiceren inschrijving met leden en coördinatoren
Informeren Penningmeester
Werken met de applicatie Sportlink […]